Welcome to our Shop

Nấm Ngưu Chương Chi được coi là “Quốc Bảo Đài Loan” và là một trong những loại nấm quý giá nhất thế giới, có giá trị cao hơn cả vàng và được liệt vào sách đỏ cần được bảo vệ.

Browse products

Latest news