Bản đồ đường đi

THÔNG BÁOV/v: QUY TẮC HỢP TÁC DÀNH CHO ĐẠI DIỆN THƯƠNG HIỆU VÀ KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

Áp dụng từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 cho đến khi có chính sách mới

Kính gửi: Quý Khách Hàng và Đại Diện Thương Hiệu Siberian Wellness Việt NamSiberian Wellness Việt Nam trân trọng cảm ơn quý Đại Diện Thương Hiệu và Khách Hàng Thường Xuyên đã tin yêu sử dụng sản phẩm và hợp tác kinh doanh sản phẩm với công ty.Với thông báo này, Siberian Wellness Việt Nam chủ yếu xác định mối quan hệ giữa Công ty và Đại Diện Thương Hiệu, Khách Hàng Thường Xuyên; đồng thời đề cập đến mối quan hệ giữa Đại Diện Thương Hiệu và Khách Hàng Thường Xuyên với nhau và mục tiêu của quy tắc này là:Đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng đối với tất cả Đại Diện Thương Hiệu, Khách Hàng Thường Xuyên thông qua hoạt động kinh doanh có đạo đức và trách nhiệm.Bảo vệ và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động kinh doanh lâu dài và có lợi nhuận của Công ty.Tăng cường sự đoàn kết hợp tác giữa các Đại Diện Thương Hiệu và Khách Hàng Thường Xuyên.Đảm bảo lợi ích công bằng với tất cả Đại Diện Thương Hiệu và Khách Hàng Thường Xuyên.Siberian Wellness Việt Nam sẽ xử lý các trường hợp khiếu nại, hành vi vi phạm của Đại Diện Thương Hiệu và/hoặc Khách Hàng Thường Xuyên dựa trên quy tắc hợp tác, hợp đồng đã ký kết,… để đảm bảo hoạt động kinh doanh bền vững của công ty.Một lần nữa, Siberian Wellness Việt Nam phát triến kinh doanh trên nền tảng bền vững lâu dài và vì lợi ích hợp tác của Đại Diện Thương Hiệu và Khách Hàng Thường Xuyên, kính chúc quý Khách Hàng và Đại Diện Thương Hiệu sức khỏe và tiếp tục đồng hành với công ty.