THÔNG TIN THANH TOÁN

CHUYỂN KHOẢN 

  1. SỐ TÀI KHOẢN: 45110000322379
  2. NGÂN HÀNG:  BIDV
  3. CHỦ TÀI KHOẢN: NGUYỄN THỊ HUỆ